JKPG Fasts logotyp

Tillgänglighetsredogörelse för jkpgfast.se

JKPG Fast står bakom den här webbplatsen. Här beskriver vi hur tillgänglig jkpgfast.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel man använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Sedan våren 2020 har vi jobbat med att åtgärda brister i tillgängligheten på jkpgfast.se. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen ännu inte är helt tillgängliga. Det gäller framförallt:

  • Länkade dokument (PDF) samt externa sidor.
    Länkade PDF:er samt filer med vår logotyp under "Grafisk profil" har innehåll som inte är eller kan göras helt tillgänglighetsanpassade. Vänligen kontakta oss vid eventuella frågor som rör detta.

  • Den externa sidan för serviceanmälningar.
    Vi har haft dialog med UmeFast/Pondus Pro som ska undersöka tillgänligheten och återkoppla. Tills dess går det även bra att som hyresgäst göra din serviceanmälan via kontaktformuläret här på hemsidan, via telefon eller e-post.

  • Visuellt material på våra sociala medie kanaler.
    I undantagsfall kan visst rörligt material delas på våra sociala medier. Vi undersöker just nu möjligheterna till hur vi kan göra dessa tillgängliga för alla. Tills dess försöker vi att till största delen hålla oss till foton med tillhörande alt.text.

  • Rubriker och etiketter kan göras mer beskrivande för enklare navigering.

Kontakta oss om du upplever hinder.

Kontakta oss gärna om du på grund av ovanstående, eller andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service. Vi kommer att försöka åtgärda problemen så fort som möjligt och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta JKPG Fast/Tina Myrén på:

Kontakta tillskyddsmyndigheten.

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Länk till DIGGs hemsida för anmälan av bristande tillgänglighet.

Anmälan bristande tillgänglighet - DIGG Länk till annan webbplats.

Denna redogörelse uppdaterades senast: 2021-07-08.