JKPG Fasts logotyp

Om JKPG Fast

Gruppbild på JKPG Fasts 10 stycken anställda.

Foto: Samuel Bergman

Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast) -
Omtanke, Initiativ, och långsiktighet.

Ändamålet med verksamheten är att bidra till att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och lokaler och därigenom främja näringsliv och sysselsättning.

Bolaget ska för uthyrning nyproducera, förvärva, äga, förvalta och utveckla fastigheter. Verksamheten ska främja näringslivet, skapa sysselsättning och arbetstillfällen i Jönköpings Kommun. Verksamheten ska främja mäss-, arrangemang-, konferens- och kulturverksamheten i Jönköpings Kommun samt främja tillgången av parkeringsplatser.

Sedan 2018-10-01 förvaltar och äger bolaget följande fastigheter och dotterbolag:

  • Elmiaområdet, ca 78 000 kvm
  • Hälsan 2 (Science Park House), ca 14 500 kvm
  • 5 P-hus Sesam, Per-Brahe, Atollen, Smedjan, Biblioteket, ca 1 895 platser
  • Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB: Industribyn Ljungarum, ca 5 400 kvm industrilokaler

Vi har ett antal påbörjade och planerade projekt inom närtid, som Science Park Towers, och nya P-hus, varav ett är vid Tändstickshotellet och två vid Södra Munksjön.

Vårt uppdrag är att nyproducera, förvärva, äga, förvalta och utveckla ändamålsenliga fastigheter för uthyrning i de centrala delarna av Jönköping. Koncernen skall tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för Elmia AB, för hyresgäster i Ljungarums industriby, för hyresgäster i Science Park House samt uppföra och äga parkeringsanläggningar.

Bygget av Science Park Towers - Sveriges ledande och mest välkomnande mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation, är nu igång. Byggnaden ska slå klar våren 2023, blir 15 våningar hög med en bruttoarea på cirka 12 500 kvm. Fastigheten skall andas hållbarhet, flexibilitet, och ge en modern och hållbar känsla över tid. Som fastighetsägare är vi stolta över att vara med och skapa detta nya landmärke i Jönköping, en ny samhällsbyggnad som är öppen för alla.

Våra värdeord Omtanke, Initiativ och Långsiktighet skall genomsyra hela processen från start till mål.


För mer information:

Kontakta: Magnus Olsson, VD.
Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB
Mässvägen 12, 554 54 Jönköping.

036-10 21 28.

magnus.olsson@jkpgfast.se.