Science Park Towers – en ny nivå för hållbart byggande genom digitalisering

Byggprojektet Science Park Towers ska vara ett föredöme för hållbara och innovativa byggprocesser. Läs hur detta ska uppnås med hjälp av bland annat Infobrics digitala verktyg.

De 3 parterna står i solen framför byggarbetsplatsen.

Anders Saltin, Affärschef NCC Building Sweden, Magnus Olsson, VD JKPG Fast och Dan Friberg, VD och koncernchef Infobric Group.

- Jönköpings Fastighetsutvecklings vision för Science Park Towers är att skapa Sveriges ledande och mest välkomnande mötesplats för hållbart entreprenörskap och hållbar innovation. Vi ville redan i projektfasen väva in visionen och genom digitalisering säkerställa byggprocessen på ett hållbart och tryggt sätt. I samråd med NCC anlitade vi därför Infobric som digitaliseringspartner. Vi valde Infobric då företaget är en success story – från affärsidé till att idag vara ett ledande internationellt koncernbolag inom digitalisering av byggbranschen, säger Magnus Olsson, VD på JKPG Fast.

Under byggprocessen kommer projektet att använda Infobrics digitala tjänster för bland annat kvalificering av individer och leverantörer, arbetsplatsintroduktioner, behörighetsstyrning, arbetsmiljöinspektioner och åtgärdshantering, samt för att spåra och optimera användningen av maskiner, fordon och verktyg. Varje månad följs arbetet upp med hjälp av data från samtliga tjänster för att kontinuerligt förbättra säkerheten och resurseffektiviteten på plats. Science Park Towers kommer dessutom att bli en testbädd för Infobrics nya innovationer för byggbranschen.

- NCC har sedan tidigare god erfarenhet av att använda Infobric i våra projekt och vi ser positivt på att nu vidareutveckla vårt samarbete för att driva på den digitala utvecklingen i byggbranschen. [...] Infobrics visuella verktyg gör att både vi och Jönköpings Fastighetsutveckling får en tydlig överblick över projektet, något vi ser som mycket positivt, säger Andreas Saltin, affärschef NCC Building Sweden.

Länk

Läs fullständig artikel på Infobrics hemsida (extern sida). Länk till annan webbplats.

Anders Saltin, Magnus Olsson och Dan Friberg på byggarbetsplatsen. Parterna står vända mot varandra, pratar och skrattar i solen.