JKPG Fast är miljödiplomerade!

Under sista veckan i augusti genomfördes en extern revision på vårt miljöarbete. JKPG Fast är nu certifierade enligt Svensk Miljöbas.

Miljödiplomeringen är ett miljöledningssystem som många verksamheter använder för att bygga upp sitt systematiska miljöarbete runt.

Arbetet med det nya miljöledningssystemet har pågått sedan våren 2020. Under den sista veckan av augusti blev vi miljödiplomerade genom att visa att vi möter kraven i Svensk Miljöbas!

Inom kort kommer hemsidan att uppdateras med mer information om hur vi på JKPG Fast arbetar med hållbarhets- och miljöfrågor.

Logotyp Miljödiplom Svensk Miljöbas.